Hợp đồng mua bán sim

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

 

 Căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 20/09/1998 của Hội Đông Nhà Nước

Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận giữa hai bên.

Bên Mua (Bên A)

Họ và tên:………………………………….. Sinh ngày:……………………………….

CMND số:……………….. Cấp ngày:……………….  Tại CA:……………………….

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………...........

Liên hệ:………………………………………………………………………………….

Bên Bán (Bên B)

Họ và tên:………………………………….. Sinh ngày:……………………………….

CMND số:……………….. Cấp ngày:……………….  Tại CA:……………………….

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………...........

Liên hệ:………………………………………………………………………………….

 

BÊN A VÀ BÊN B THỎA THUẬN KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

SIM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY.

 

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1.1 Bên B đồng ý bán cho bên A số sim điên thoại …................................................ có seri: ……………............

với giá đã thỏa thuận là ................................... VNĐ (Bằng chữ :………………………………………………………………………… )

1.2 Bên B cam kết sang tên chính chủ số sim ........................................................ cho bên A trước khi bàn giao

1.3 Bên B cam đoan trong quá trình Bên A sử dụng số sim ................................... sẽ không xảy ra tranh chấp hay kiện tụng gì về

số sim này cũng như cắt sim, thu hồi sim.v.v... Nếu có xảy ra sự cố tranh chấp, Bên B sẽ phải hoàn lại toàn bộ tiền và chịu

hoàn toàn trách nhiệm với Bên A. và trước pháp luật.

 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của bên A

2.1 Bên A phải thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết là ................................. VND

(Bằng chữ :……….. …………………………….…)

2.2 Bên A sử dụng sim số ................................ đúng mục đích, không vi phạm pháp luật, nếu vi phạm bên A

phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật kể từ ngày bàn giao sim là ngày:………………………………

2.3 Bên A có quyền yêu cầu Bên B cấp lại sim nếu trong quá trình sử dụng bị mất sim, cháy – hỏng sim khi

chưa làm thủ tục sang tên. Mọi chi phí phát sinh do bên A hoàn toàn chịu

Điều 3: Điều khoản chung

3.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, nếu bên nào vi phạm sẽ

chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.

3.2 Hợp đồng gồm 2 trang, có kèm theo chứng minh thư của 2 bên và được thành lập thành 2 bản có giá trị

pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

3.3 Hợp đồng có hiệu lực từ khi 2 bên kí kết hợp đồng.

Điều 4:Điều khoản bổ sung khi phát sinh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

 

 

                                                           Nam Đinh, Ngày……. Tháng…….năm……

 

                  Đại diện                                                                       Đại diện

                   (Bên B)                                                                        (Bên A)

 

hợp đồng mua bán sim  

dowload tại đây: https://www.mediafire.com/?aso77xqqqatpige

ho tro khach hang

  Hotline

Hỗ trợ khách hàng 1

097.62.11111

    Hỗ trợ khách hàng 2

09.0350.0350

Hỗ trợ khách hàng 3

0886.233333

  Hỗ trợ khách hàng 4

096.224.5555

 

Yêu cầu sim

6 số đuôi:
Tên bạn:
Điện thoại:
Địa chỉ:

Tài khoản thanh toán

Tìm sim năm sinh

Ngày:
Tháng:
Năm:
Mặc định 19xx m/d/Y

Thống kê sim